2021-06-30 13:18:01

Zanimljivosti o upisnim programima u SŠK!!!

Vozač/vozačica motornoga vozila je među 10 najtraženijih zanimanja u RH. Po uspješnom završetku školovanja dobije se kvalifikacija, vozačka dozvola B i C kategorije te licenca COD95.

Svaki učenik koji dostavi potvrdu o upisu u prvi razred srednje škole za zanimanja vodoinstalater/ka, strojobravar/ica, elektroinstalater/ka, vozač/ica motornoga vozila u školskoj godini 2021./2022. ostvaruje pravo na stipendiju do kraja školovanja (potrebno je podnijeti prijavu za dodjelu stipendija na županijski natječaj Krapinsko – zagorske županije).

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja svake godine provodi projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“. Namjena sredstava je sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). U SŠK to su zanimanja: automehaničar, autoelektričar, elektroinstalater, vodoinstalater i strojobravarIznos potpore za školsku godinu 2020./2021. bio je 18.000,00 kuna.

Za deficitarna zanimanja bravar/ica i vodoinstalater/ka HZZ područni ured Krapina će za školsku godinu 2021./2022. financirati troškove zdravstvenih pregleda učenika radi izdavanja liječničke svjedodžbe liječnika specijaliste medicine rada potrebne za upis u prvi razred.

Sretno na upisima!


Srednja škola Konjščina