2021-07-08 13:25:00

Upute za dostavu dokumenata za upis u 1. razred

Učenici koji će steći pravo upisa 10.07.2021. (nakon objave konačne ljestvice poretka) trebaju predati dokumente za upis 12. ili 13.07.2021. od 8 do 14 sati.

Dokumenti se predaju osobno u školu ili skenirani šalju na e-mail adresu:                 ss-konjscina@kr.htnet.hr


Srednja škola Konjščina