2021-11-12 11:04:22

Diplome Škola ambasador Europskog parlamenta

Učenicima SŠ Konjščina juniorima ambasadorima te nastavnicama seniorima ambasadorima dodijeljene su diplome za predano sudjelovanje u programu "Škola ambasador Europskog parlamenta" za školsku godinu 2020./2021.

Učenici su uspješno svladali nastavne module Europskog parlamenta (Internetski kviz, Državne članice EU-a, Povijest EU-a i Činjenice o EU-u, EU u svakodnevnom životu, Vrijednosti EU-a, Igra uloga u Europskom parlamentu i Medijska pismenost), stekli praktično i teorijska znanja o institucijama Europske unije, surađivali sa starijim ambasadorima (nastavnicama Barbarom Pluščec, Dijanom Pintarić i Marijom Brkić) u provedbi Programa u školama ambasadorima, organizirali školske projekte solidarnosti, snimali i montirali video radove, pratili rad zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu te radili na zajedničkim projektima s drugim školama ambasadorima u Hrvatskoj.

Čestitamo im na predanom radu te vremenu i trudu uloženom u isto! Želimo im ovakav uspjeh i u budućnosti!

Autorica teksta: Barbara Pluščec


Srednja škola Konjščina