2022-03-11 09:34:57

Natječaj za sudjelovanje u mobilnosti projekta Novi smjer (Bray, Dublin, Irska) za školsku godinu 2021./2022.

      

Srednja škola Konjščina

Erasmus+ projekt Novi Smjer

KA122-VET-833DAA69

KLASA: 910-01/21-01/03

UR. BROJ: 2140-87-22-9

U Konjščini, 11. ožujka 2022.

 

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U MOBILNOSTI PROJEKTA NOVI SMJER ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

U okviru odobrenog Erasmus+ projekta pod nazivom Novi Smjer, KA122-VET-833DAA69, Povjerenstvo za provedbu projekta SŠK raspisuje Natječaj za učenike i nastavnike - sudionike mobilnosti.

Članice Povjerenstva za provedbu projekta SŠK:

Viola Karajić, koordinatorica projekta

Jasmina Guteša, članica

Iva Vranješ, članica

Milojka Rataić, zakonska predstavnica

 

Učenici-sudionici u mobilnosti

U suradnji s tvrtkom Martello Training (Bray, Dublin, Irska) učenicima SŠK se nudi mogućnost obavljanja strukovne praktične nastave u sljedećim programima:

Vježbenička tvrtka (StartUp) - Komercijalist/ica Usavršavanje u Revit programu i BIM tehnologiji - TESPR Rad u autokućama na električnim i hibridnim vozilima – TESPR, Automehaničar, Autoelektričar Električne instalacije u objektima i instalacije priključaka za napajanje hibridnih i električnih automobila – Elektroinstalater, TESPR

Praksa obavljena u inozemstvu (mobilnost)  priznaje se kao obavezna ljetna praktična nastava.

Broj i raspored učenika-kandidata prema programu praktične nastave na mobilnosti i obrazovnom smjeru:

Program praktične nastave

Smjer

Broj učenika

Vježbenička tvrtka (StartUp)

Komercijalist

4

Revit program, BIM Tehnologija

TESPR

6

Rad u autokućama na električnim i hibridnim vozilima

TESPR

Automehaničari, Autoelektričari

2

4

Električne instalacije u objektima i instalacije priključaka za napajanje hibridnih i električnih automobila

Elektroinstalater

TESPR

 

2

Odabir učenika-sudionika mobilnosti provest će se prema Postupku selekcije kojeg je definirao Projektni tim i koji je priložen ovom Natječaju.

Kandidati čija je kandidatura odbijena smatraju se rezervnim kandidatima.

U slučaju opravdane spriječenosti za odlazak na mobilnost (bolest potvrđena od liječnika, smrt u obitelj…) odabrani kandidat bit će zamijenjen kandidatom s rezervne liste.

Ukoliko odabrani kandidat neopravdano odustane od putovanja snosit će troškove prijevozne karte do destinacije mobilnosti.

Odabrani kandidati  kao i kandidati s rezervne liste obavezni su pohađati:

Jezične pripreme – online tečaj OLS engleskog jezika (EU jezični certifikati) Kulturološke pripreme –  posebnosti zemlje u koju odlaze Stručne pripreme – posebnosti radnog mjesta i radni zadaci.

S pripremnim aktivnostima odabrani kandidati će biti upoznati nakon postupka selekcije. U slučaju da ne ispuni obaveze iz pripremnih aktivnosti kandidat će biti zamijenjen kandidatom s rezervne liste.

Za vrijeme mobilnosti učenici-sudionici u mobilnosti će ispunjavati dnevnik rada i nakon mobilnosti će zajedno s nastavnicima u pratnji sudjelovati u aktivnostima diseminacije projekta.

Učenici-kandidati ispunjavaju tri uvjeta u selekcijskom postupku:

Predati Motivacijsko pismo na hrvatskom i na engleskom jeziku prema objavljenim smjernicama Priložiti preporuku nastavnika struke Pristupiti razgovoru na engleskom jeziku.

U privitku se nalaze Smjernice za motivacijsko pismo i Kriteriji prema kojima će isto biti vrednovano, te obrazac Preporuke koju ispunjavaju nastavnici struke. Za odabrane kandidate roditelji su dužni ispuniti dvije suglasnosti: Suglasnost za sudjelovanje učenika u mobilnosti i Suglasnost za javno objavljivanje podataka i fotografija. Obje Suglasnosti također su u privitku.

 

Nastavnici-sudionici u mobilnosti

Za sudjelovanje u projektu kao pratnja učenicima raspisuje se natječaj za jednog nastavnika/cu općeobrazovnih ili stručnih predmeta.

Odabrani nastavnik pohađati će kulturološku pripremu prije odlaska na mobilnost.

Nastavnici-kandidati ispunjavaju tri uvjeta u selekcijskom postupku:

Predati Motivacijsko pismo na hrvatskom i sažetak na engleskome jeziku Priložiti popis aktivnosti u kojima je kandidat sudjelovao a povezane su s promocijom škole i sudjelovanjem u višednevnim učeničkim izletima Pristupiti razgovoru na engleskom jeziku

U privitku se nalaze Smjernice za motivacijsko pismo i Kriteriji prema kojima će isto biti vrednovano. Odabrani kandidat dužan je ispuniti Suglasnost za javno objavljivanje podataka i fotografija koja se nalazi u privitku.

Svi navedeni podaci učenika i nastavnika moraju biti točni. U slučaju pogrešno ili lažno upisanog podatka prijavitelj će biti diskvalificiran.

VREMENIK NATJEČAJA

Redni broj

Stavka

 

Napomena

Datum

1.

Objava natječaja

 

11.03.2022.

2.

Predaja dokumenata

Učenici predaju Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku, Preporuku nastavnika struke

Nastavnici predaju Motivacijsko pismo na hrvatskom i engleskom jeziku, popis aktivnosti povezanih s promocijom škole i sudjelovanjem u višednevnim učeničkim izletima

Učenici i nastavnici mogu dokumente poslati u pisanom obliku mailom na adresu ss-konjscina@kr.htnet.hr ili dostaviti osobno u Tajništvo škole

od 11.03.2022. do 25.03.2022.

3.

Odabir kandidata i objava liste za razgovor na engleskom jeziku

Povjerenstvo razmatra pristiglu dokumentaciju. U razmatranje se uzimaju samo potpune i pravovremeno pristigle prijave

od 25.03.2022. do 01.04.2022.

4.

Razgovor na engleskom jeziku

Članovi komisije za razgovor:

Viola Karajić, predsjednica komisije

Iva Vranješ, članica

Milojka Rataić, zakonski predstavnik

od 04.04.2022. do 13.04.2022.

5.

Objava preliminarne liste kandidata

Lista će biti objavljena na oglasnoj ploči u holu škole, na web stranici škole

13.04.2022.

6.

Rok za žalbe

Žalbu poslati u pisanom obliku mailom na adresu ss-konjscina@kr.htnet.hr ili osobno predati u Tajništvo škole

od 14.04.2022. do 25.04.2022.

7.

Rješavanje pristiglih žalbi

 

25.04.2022.

8.

Objava konačne liste kandidata

Bit će objavljena lista prihvaćenih kandidata i rezervna lista

26.04.2022.

Za sva dodatna pitanja obratite se skolskoj koordinatorici projekta na e-mail

karajic.viola@gmail.com  

Originalni tekst natječaja nalazi se OVDJE.

Prilozi:

Postupak selekcije učenika Preporuka nastavnika struke Motivacijsko pismo – smjernice za učenika Postupak selekcije nastavnika Motivacijsko pismo – smjernice za nastavnika Kriteriji vrednovanja motivacijskog pisma učenika/nastavnika Suglasnost roditelja za sudjelovanje na mobilnosti Suglasnost roditelja za objavljivanje podataka i fotografija Suglasnost nastavnika Ljestvica za samoprocjenu nastavnika

Srednja škola Konjščina