2022-05-04 12:10:08

Pripreme za Irsku I

Danas smo odradili nekoliko radionica u sklopu priprema za našu mobilnost u lipnju i srpnju. 

"Rad u grupi - suradnja i konflikti", "Jesi li uspješan komunikator?" te "Reakcije na stresne situacije" nazivi su triju radionica koje se odnose na životne vještine, a pripremila ih je Snježana Pluščec, pedagog škole. 

Drugi dio radionica odnosio se na kulturološke pripreme koje je vodila Viola Karajić, prof. engleskoga jezika. 

Učenici su se upoznali s osnovnim obilježjima i posebnostima Irske i irske kulture, zatim sa povijesnim zanimljivostima kao i s poznatim javnim i glazbenim ličnostima.  Predstavljeni su im i domovi u kojima će biti smješteni, način života, vrsta prehrane, načini prijevoza te su definirana pravila ponašanja.  Na kraju su odigrali i Kahoot kviz kako bi se zabavili i utvrdili što su naučili.  Više fotografija pogledajte klikom na sliku.  

Srednja škola Konjščina