2020-05-05 17:59:14

Izložba SŠK povodom Tjedna Europe

Učenici 3.a razreda, naši junior ambasadori, kojima su se pridružili učenici 1.b, te Lea Habajec, učenica 4.a i Karlo Gašparić učenik 3.b razreda pripremili su materijale za divnu virtualnu šetnju kroz rad naše škole u Europskoj dimenziji.

Kod izrade virtualne izložbe neznatnu pomoć u vidu mentoriranja učenicima su dali nastavnici: Dijana Gregorić, Mario Varga, Barbara Pluščec, Jasminka Presečki, Viola Karajić i Marija Brkić. Posebno je važno i nama vrlo drago napomenuti da je naša, uvijek spremna, u srcu mlada, kolegica u mirovini, Marija Ocvirek našla vremena i volje te oplemenila ovu izložbu snimkom svoje interpretacije pjesme „Ovo je moja škola“.

Izložba je napravljena prvenstveno s ciljem predstavljanja rada i aktivnosti koje SŠK provodi u okviru EPAS programa te eTwinning projekta Cro EPAS Together.  Prikazat ćemo je našim školama partnerima putem zoom sastanaka koji nam predstoje u tjednu Europe. Materijala je bilo napretek s obzirom da naša škola europske vrijednosti promiče u svakom segmentu! 

Učenici kroz nastavu na daljinu svakim danom savladavaju nove izazove, upoznaju se sa raznim online alatima i razvijaju ICT kompetencije nužno potrebne za cjeloživotno učenje, život u modernoj Europi i rad na europskom tržištu.

Uživajte u našoj izložbi.


Srednja škola Konjščina