2020-05-09 10:53:35

Obilježili smo Dan Europe

Hvala gospodinu Ressleru, zastupniku EU parlamenta što je tako iscrpno i strpljivo odgovarao na pitanja učenika. Naše sudionike istaknuli smo crvenim okvirima. Hvala Karli, Stjepanu, Tamari, Petri, Emi, Dijani, a naročito profesorici Mariji Brkić. Bilo je to prekrasno druženje. Ponovilo se!

Dio atmosfere sastanka prikazali smo vam fotografijama, a ako pogledate video zapis doživljaj će vam biti potpun.


Srednja škola Konjščina