2020-09-21 14:13:47

Oznaka nacinalne kvalitete - naš veliki ponos

SŠ Konjščina dobila je oznaku nacinalne kvalitete za projekt

(Cro) EPAS #Together4EU

uz ove riječi:

"Tijekom provedbe ovog eTwinning projekta korištene su pedagoške inovacije. Projekt je integriran u školski kurikulum. Suradnja i komunikacija među partnerskim školama je ostvarena. Tijekom provedbe projekta korišteni su web alati. Rezultati projekta i diseminacija projekta kvalitetno je predstavljena na TwinSpaceu, u odgojno-obrazovnoj ustanovi i lokalnoj zajednici. Zadani ciljevi su ostvareni. Rezultati evaluacije vidljivi su na Twinspaceu."     Hvala profesorici Mariji Brkić i svim učenicima i nastavnicima koji su se uključivali u aktivnosti i na taj način obogatili projekt. Hvala i svim drugim školama koje su sudjelovale u projektu. PONOSNI SMO!

Srednja škola Konjščina