2020-11-09 14:01:19

Završila je energetska obnova zgrade SŠ Konjščina

Radosni smo što je naša škola dobila novo ruho. Radovi na energetskoj obnovi zgrade završili su, ali ostalo je još dovršiti neke radove koje nam je financirala županija kao osnivač, a nisu dio energetske obnove: uređenje hodnika škole, uređenje prilaza školi i ulaza u školu, modernizacija hidrantske mreže.

Hvala svima koji su doprinjeli da SŠ Konjščina bude ovako lijepa!

Više o završetku radova pročitajte na ovdje.


Srednja škola Konjščina