2021-04-12 12:31:34

Akcija "Očistimo školu i okoliš"

Nakon duge i tmurne zime dolaze nam vedriji proljetni dani pa nam sunce svojim sjajnim zrakama rasvjetljuje i otkriva sve ono što smo tih prethodnih dana zatrpali otpadcima.

Započinje tradicionalna akcija „Očistimo školu i okoliš“ u koju su uključeni svi učenici i zaposlenici Srednje škole Konjščina, a traje od 12. travnja do 21. svibnja.

Ciljevi akcije, predviđeni našim Školskim kurikulumom, su: osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada, utjecanje na promjenu vrste i/ili količine materijala koji se koriste za ambalažu u proizvodnji i uslugama, okupljanje učenika u zajedničkoj akciji čišćenja, podizanje svijesti o stvaranju i odlaganju otpada te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju.

Na Satovima razrednika nastavnici će educirati učenike o pravilnom prikupljanju i sortiranju otpada te o zdravim životnim navikama. 
O detaljima te vrijedne ekološke akcije ćemo redovito izvještavati na web stranici Srednje škole Konjščina.


Srednja škola Konjščina