2021-05-03 09:07:12

Život (ni)je najbolja škola?

U sklopu teme Život (ni)je najbolja škola? koja je dio godišnjeg izvedbenog kurikuluma nastavnog predmeta Hrvatski jezik za 3. a i 3. b razred Srednje škole Konjščina, učenici su sa svojim nastavnicama Martom Hajster i Dijanom Pintarić odradili istoimeni projektni zadatak.

Tijekom projektnog zadatka učenici su istraživali, analizirali i smišljali ideje za koncepte odgoja i obrazovanja u prošlosti (19. i 20. st.) i sadašnjosti (21. st.)  te o njima kritički promišljali.

Prošlost je oživljena čitanjem hrvatskih književnih djela iz 19. i 20. stoljeća – Posljednjih Stipančića Vjenceslava Novaka, Prijana Lovre Augusta Šenoe i Bijega Milutina Cihlara Nehajeva te ulomcima iz djela U registraturi Ante Kovačića i Đuka Begović Ivana Kozarca. 

Nadalje, s obzirom na to u kakvim se okolnostima svijet našao u dvadesetim godinama 21. stoljeća, sadašnjost je proanalizirana anketom o nastavi na daljinu koju su ispunila 583 učenika iz sedam srednjih škola iz pet županija. Rezultati ankete dostupni su klikom na sliku:

Osim toga, hrvatski je obrazovni sustav uspoređen s obrazovnim sustavima tridesetak zemalja svijeta pri čemu su naglašene njegove manjkavosti i iznesene ideje za boljitak utemeljene na primjerima dobre prakse iz razvijenijih zemalja. 

U okviru teme, učenici su u cijelosti pročitali djela Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka, Prijan Lovro Augusta Šenoe i Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva te nekoliko referentnih ulomaka iz djela U registraturi Ante Kovačića i Đuka Begović Ivana Kozarca. Naglasak je stavljen na likove Jurja i Lucije Stipančić, Lovre, Đure Andrijaševića, Ivice Kičmanovića i Đuke Begovića, a na temelju pročitanog, učenici su na satu povezivali književne tekstove, uspoređivali likove prema njihovu odgoju, obrazovanju, životnim prilikama, ciljevima i ostvarenjima, povezivali primjere iz djela s aktualnim situacijama te iznosili svoje stavove o pravima djeteta, ženskim i općeljudskim pravima, nepotizmu i (ne)jednakosti šansi. Na kraju su učenici 3. a razreda svoje zaključke povezali u raspravljački esej pod naslovom Odgoj i obrazovanje u malograđanskoj sredini 19. i 20. st., a učenici 3. b razreda u raspravljački esej naslova Likovi intelektualaca 19. i 20. st.

Presjek učeničkih radova i viđenje obrazovanja iz perspektive književnih likova i naših učenika možete vidjeti klikom na sliku:

Klikajte kružiće, mapu, žaruljicu, zabavite se i naučite nešto novo :)


Srednja škola Konjščina